Ordförande har ordet

Hej alla medlemmar. Nu har nya året börjat med trivselträffar. De som inte var med den 24/1 missade en fantastisk berättelse om Karin Boye. Några från Karin Boye sällskapet var där och berättade. Det blir mer trevliga aktiviteter i vår. När många medlemmar kommer blir det mycket trevligt. Tag gärna någon bekant med. Värva en ny medlem och få en Sverigelott. Mitt motto är att fördubbla medlemsantalet. (Som min kära man sa när han var ordförande). I år har vi haft en riktig vinter. När det är halt är det inget kul. Nu får se fram emot ljusare tider. Snart sjunger väl koltrasten också. Hoppas att det blir ett bra år.
Anne-Marie