Trivselträff 21 mars

Vi träffas på Eklunden 19.00. Då kommer Björn Hemstad med sitt nya

musikprogram