Gökotta

Kom till Stortorpsparken för att lyssna på göken. Tag med förtäring. Hör du ingen gök finns det två alternativ lergök eller kaffegök. Erik Åberg från Visans vänner spelar och sjunger tillsammans med Bertil Martinsson.

Välkommen!