Styrelsen

Ordförande
Anne-Marie Börjesson
Tel: 08-771 12 36
Mobil: 070-575 12 36
e-post: ordforande@amarillis.se

Kassör
Ginger Dovra
Tel: 070-960 93 07
e-post: kassor@amarillis.se

Sekreterare och webbredaktör
Maria Rouxholt
Mobil: 070-224 57 21
e-post: sekreterare@amarillis.se

Ledamot
Elsie Vidlund

Ledamot
Gunilla Norman
Tel: 08-771 44 95
Mobil: 073-780 76 31
e-post: gunilla@amarillis.se

Ersättare:
Anne-Marie Selander

Inger Carlsson Englund
Tel: 08-94 70 19
Mobil: 0709-30 17 19

Medlemstidningens utgåvor och manusstopp:

Mitten på mars, material lämnas 3 mars

Mitten på juni, material lämnas 2 juni

September, material senast 1 sept

December, material lämnas senast 1 dec

Material mailas till ordforande@amarillis.se