Styrelsen

Ordförande
Anne-Marie Börjesson
Tel: 08-771 12 36
Mobil: 070-575 12 36
e-post: ordforande@amarillis.se

Kassör
Ginger Dovra
Tel: 070-960 93 07
e-post: kassor@amarillis.se

Sekreterare
Alterneras

Webbansvarig
Maria Rouxholt
Mobil: 070-33 444 87
e-post: maria@rouxholt.se

Ledamot
Elsie Widlund
Tel: 073-5759908

Ledamot
Gunilla Norman
Mobil: 073-780 76 31
e-post: gunilla@amarillis.se

Ersättare:
Bengt Nylander
Tel: 070-6173880

Bo Bergstrand
Tel: 070-0235856

Inger Carlsson Englund
Tel: 08-94 70 19
Mobil: 0709-30 17 19

Medlemstidningens utgåvor och manusstopp:

Mitten på mars, material lämnas 3 mars

Mitten på juni, material lämnas 2 juni

September, material senast 1 sept

December, material lämnas senast 1 dec

Ansvarig utgivare: Anne-Marie Börjesson
Material mailas till ordforande@amarillis.se