Månadsarkiv: februari 2014

Ordföranden har ordet februari 2014

Nu är det nytt år för Amarillis.

Det innebär att årsmötet har varit med traditionella val och avtackningar av funktionärer som lämnat sina uppdrag.

Monica Norefeldt och Vivvianne Persson avtackades för sin tid i styrelsen.

Förnyelsen i styrelsen är att vi nu fått in Inger Carlsson-Englund som är känd av många bla för sin stora insats i PRO med kurserna Trångsunds historia.

Gunilla Norman är ny i styrelsen hon är också känd av många i HSB och PRO-Trångsund.

Jag tackar för förtroendet att vara ordförande ytterligare ett år. Inger fick efter konstitueringen uppdraget som vise ordförande.  Maria Rouxholt som nu är ordinarie styrelsemedlem fortsätter med ansvaret för föreningens hemsida.

Anita Wadenberg fortsätter som kassör och Anne-Marie Börjesson som sekreterare och ansvarig för att vår tidning kommer ut. Elof fortsätter att sköta årorna vid trivselträffarna.

Vid vårt första styrelsemöte kom vi fram till att försöka bilda arbetsgrupper för olika intressen. Första gruppen är att sköta vårt arkiv med dokumentation av olika slag. Monica Norefeldt och Barbro Sandberg sköter arkivet.

Jag hoppas att vi i framtiden ska få många arbetsgrupper för en hembygdsförening kan ju bevara kunskap om dåtid och påverka framtiden på många sätt.

När det gäller dåtid så kan jag berätta att vi fått hjälp att överföra videokassetter till modernt format så att vi nu kan få se när Stig Andersson m.fl. går runt i det kärr som nu är Stortorpsparken. Vi kan också se hur det var när Jean Krook försökte att medhjälp av TV-4 få kontakt med Trångsund i Ryssland. Kanske kan Maria hjälpa oss att visa detta på hemsidan.,

Kjell Börjesson Ordförande som du når på styrelsen@amarillis.se  eller 070-551 83 53

Kolla om ni har betalat medlemsavgiften för 2014 samt om ni har skrivit ert namn på blanketten.

Dags för årsmöte!

Amarillis har årsmöte på Eklunden, (Norströms väg 8, Trångsunds centrum) lördagen 15 februari kl 13.00.

Sedvanliga mötesförhandlingar och det bjuds på kaffe med bröd. Underhållning av vår egen virtuos Artur som spelar låtar på sitt dragspel.