Kategoriarkiv: Ordförande har ordet

Nu är årsmötet avklarat. Det var 45 närvarande. Underhållning av sångiorerna som sjöng ur sin gamla repertoar. Ordförande var Christian Ottosson och sekreterare Stig Englund.Årets Amarillis tilldelades Inger Carlsson Englund för sin kunskap om hembygden. Hon är en eldsjäl. Avtackning av kassören Ginger Dovra och ledamot
Gunilla Norman. Nu har vi fått en ny kassör Sofia Björkstam (vårt bonus barnbarn).
Vi hälsar henne välkommen till föreningen. Nästa trivselträff är 21 mars. Då kommer
Björn Hemstad med sitt senaste program. Nu ser jag framemot att våren kommer. Jag
har sett snödroppar vid husknuten på Hammartorpsvägen.
Anne-Marie Börjesson

Ordföranden har ordet September 2014

Nu är sommarledigheten med hängmatta, bad och andra aktiviteter slut för de flesta. Dags att gripa tag i vanliga fritidsaktiviteter igen.

Vi i styrelsen för hembygdsföreningen har försökt att få veta medlemmarnas intresse för olika aktiviteter och kommit fram till att de flesta inte vill ha någon förändring. Vi är nu 135 medlemmar varav en liten del är aktiva med praktiskt stöd för att föreningen ska fungera. Jag tror att många av er medlemmar som kommer på våra överfulla trivselträffar har mycket att tillföra andra. Ni vill väl inte bara betala avgiften och lyssna till underhållning? Nu vet jag att flera av er som är medlemmar har mycket att berätta för yngre och inflyttade. Det finns säkert många som kommit från andra länder som kan berätta för oss om sin tidigare hembygd. Kan det vara något för Amarillis?

Berättarcafé innebär att några anmäler intresse för att berätta något i max 10 minuter utan att bli avbruten av kommentarer från de som lyssnar. Gruppen kan vara från 3 till max 10 personer. Vill du lyssna några minuter till någon och efteråt vid kaffet fråga och kommentera det som sagts eller vill du vara berättare? Ett berättarcafé kan vara i en liten mysig lokal där man sitter nära varandra. Kom gärna med förslag på lämplig lokal.

Jag skrev om detta i medlemstidningen inför sommaren. För dig som funderat i hängmattan är det dags att komma med tyckanden till oss i styrelsen.

Kjell Börjesson 070-551 83 53
styrelsen@amarillis.se

Ordföranden har ordet februari 2014

Nu är det nytt år för Amarillis.

Det innebär att årsmötet har varit med traditionella val och avtackningar av funktionärer som lämnat sina uppdrag.

Monica Norefeldt och Vivvianne Persson avtackades för sin tid i styrelsen.

Förnyelsen i styrelsen är att vi nu fått in Inger Carlsson-Englund som är känd av många bla för sin stora insats i PRO med kurserna Trångsunds historia.

Gunilla Norman är ny i styrelsen hon är också känd av många i HSB och PRO-Trångsund.

Jag tackar för förtroendet att vara ordförande ytterligare ett år. Inger fick efter konstitueringen uppdraget som vise ordförande.  Maria Rouxholt som nu är ordinarie styrelsemedlem fortsätter med ansvaret för föreningens hemsida.

Anita Wadenberg fortsätter som kassör och Anne-Marie Börjesson som sekreterare och ansvarig för att vår tidning kommer ut. Elof fortsätter att sköta årorna vid trivselträffarna.

Vid vårt första styrelsemöte kom vi fram till att försöka bilda arbetsgrupper för olika intressen. Första gruppen är att sköta vårt arkiv med dokumentation av olika slag. Monica Norefeldt och Barbro Sandberg sköter arkivet.

Jag hoppas att vi i framtiden ska få många arbetsgrupper för en hembygdsförening kan ju bevara kunskap om dåtid och påverka framtiden på många sätt.

När det gäller dåtid så kan jag berätta att vi fått hjälp att överföra videokassetter till modernt format så att vi nu kan få se när Stig Andersson m.fl. går runt i det kärr som nu är Stortorpsparken. Vi kan också se hur det var när Jean Krook försökte att medhjälp av TV-4 få kontakt med Trångsund i Ryssland. Kanske kan Maria hjälpa oss att visa detta på hemsidan.,

Kjell Börjesson Ordförande som du når på styrelsen@amarillis.se  eller 070-551 83 53

Kolla om ni har betalat medlemsavgiften för 2014 samt om ni har skrivit ert namn på blanketten.

Ordförande har ordet – december 2013

December 2013

Förra gången skrev jag att vi i styrelsen vill ha in förslag från er medlemmar, gärna något nytt som vi inte kommit på. Vi fick tips från Lasse Johansson om en kille som under 1960 talet varit barn i sina föräldrars sommarstuga i Sjöängen Detta ledde till att Svante Jansson kom till vår trivselträff och berättade underhållande om sina barndomsminnen i Sjöängen. Vi fick nya besökare på vår träff av några som bor i Sjöängen nu. Förhoppningsvis kan detta leda till en guidad promenad i området som det ser ut i dag om det kommer önskemål om detta från er medlemmar.

Missa inte att komma med förslag på styrelsekandidater till valberedningen.
Jag vet att några av oss i styrelsen vill ägna sig åt annat. Sammankallande i valberedningen är Anne-Marie Selander tel 08-771 12 54 eller 076-135 19 41
Nya kandidater nya idéer om meningen med föreningen.
Med dessa rader vill jag önska alla medlemmar God Jul och Gott nytt år 12014

Kjell Börjesson
Ordförande sedan 2009.

Vår styrelsemedlem Aina Andersson har avlidit i en ålder av 88 år. Hon gick bort på sin födelsedag 28 november. Sista tiden bodde hon på Maria Regina i Nacka. Aina har varit med i föreningen sen starten. Då var hon sekreterare. Hon har varit en klippa för oss i Amarillis. Det var hon som gjorde Hembygds-notiserna från början samt mycket annat. Vi kommer att sakna henne.

Anne-Marie Börjesson

Ordförande har ordet

För det mesta är jag en positiv människa men det finns tillfällen då det känns tungt att planera. Sedan sist  har det hänt tråkigheter som fått mig att tänka lite mer än vanligt. Två vänner har lämnat jordelivet.

Först Åke Andersson, trubadur och musikant, som ägnat oräkneliga timmar på att bygga upp Stortorpsparken. Den andre är Stig, snickaren Andersson som tog initiativet att bygga upp en folkpark i Trångsund. Stig ville värna om den svenska kulturtraditionen, med dansbana och samlingsplats för de som bor i närheten. Båda dessa entusiaster var medlemmar i Amarillis från början och drev parkprojektet med både  händer och själ. Från början var Stig  parkordförande men de sista åren räckte inte krafterna till, Stig blev utsedd till hedersordförande och Kurt Enqvist blev ordförande.

När det gäller höstprogrammet i Amarillis så vill vi ha in förslag från er medlemmar, gärna något nytt som vi i styrelsen inte kommit på. Kanske ni har kontakt med någon som kan leda en utflykt, vandring eller få oss att tänka i nya banor. Torsdag 26 september blir en  hyllningskväll för eldsjälar i park-föreningen. Musikanten och kompositören Lennart Clerwall presenterar sin visa om Stortorpsparken. Missa inte det!

Kjell Börjesson