Styrelsen

Ordförande
Anne-Marie Börjesson
Tel: 08-771 12 36
Mobil: 070-575 12 36
e-post: ordforande@amarillis.se

Kassör
Sofia Björkstam
Tel: 076-420 83 51
e-post: kassor@amarillis.se

Sekreterare
Bo Bergstrand
Tel: 070-023 58 56

Webbansvarig
Maria Rouxholt
Mobil: 070-33 444 87
e-post: maria@rouxholt.se

Ledamot
Elsie Widlund
Tel: 073-575 99 08
e-post: elsie@amarillis.se

Ersättare
Bengt Nylander
Tel: 070-617 38 80

Medlemstidningens utgåvor och manusstopp:

Mitten på mars, material lämnas 3 mars

Mitten på juni, material lämnas 2 juni

September, material senast 1 sept

December, material lämnas senast 1 dec

Ansvarig utgivare: Anne-Marie Börjesson
Material mailas till ordforande@amarillis.se